Kamerové systémy Zabezpečovacie systémy Prístupové systémy Signalizačné systémy Sestra-P Prístupové hotel.systemy SALTO Audio video vrátniky TESLA Mikrovlnné bariéry Garážové brány TRIDO Pohony brán SOMMER Prístupový systém BES Prístupový systém DEK Prístupový AV Systém Exteriérové osvetlenia kostolov Pouličné a parkové osvetlenia Vianočné dekory Obecné rozhlasy Elektroinštalácie Revízie el.spotrebičov

Žiadosť o kalkuláciu tovaru:


Váš zoznam je prázdny

Otázka mesiaca

Ktorý sortiment Vás najviac oslovil?
 

LUKOALARM, s.r.o.

02303 Zborov nad Bystricou č. 781
-------------------------------------
Mob.: 0907 546 797
E-mail.: lukoalarm@centrum.sk
*Ceny publikované na stránke sú uvedené vrátane DPH
Zabezpečovacie systémy Revízie el.spotrebičov

Vážený obchodný partneri,


Mnohí z Vás popri každodenných pracovných starostiach nemajú čas sledovať neustále zmeny v zákonoch a vyhláškach. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení sa už netýkajú iba majiteľov nehnuteľností, ale aj samotných vlastníkoch elektrických spotrebičov a elektrického pracovného náradia. Toto ustanovenie platí podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. ,noriem STN 33 1600 a STN 33 1610.

Firma Pavol Jedinák-LUKO si Vám dovoľuje ponúknuť popri odborných prehliadkach a skúške elektrických  zariadení aj revízie prenosných elektrických zariadení podľa nasledovného cenníka:

Počet spotrebičov Cena za 1ks bez DPH Cena za 1ks s DPH
0-29 ks 5 EUR 6 EUR
30-99 ks 4,50 EUR 5,40 EUR
100-199 ks 4 EUR 4,80 EUR
200 a viac ks 3,50 EUR 4,20 EUR

Revizie naradie Revizie spotrebic


Odbornými prehliadkami a skúškami prenosných elektrických zariadení predídete prípadným pracovným úrazom a hospodárskym škodám (sankcie od štátnych orgánov, neplnenie poistných plnení),ktoré by mohli vzniknú vo Vašej spoločnosti. V konečnom dôsledku, za nie príliš vysokú sumu, prispejete predovšetkým k bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu pre Vás a Vašich zamestnancov.S pozdravom

Pavol JedinákSIR-4160P
SIR-4160P
SNR-3200
SNR-3200
SPD-3750TP
SPD-3750TP
FVK 22 VOX
FVK 22 VOX
SIR-4150P
SIR-4150P
SPD-1000P
SPD-1000P