Zabezpečovacie systémy Pohony brán SOMMER Pohony pre posuvné brány

POHONY PRE POSUVNÉ BRÁNY

Pohony pre posuvné brány SOMMER (vyrábané v Nemecku) sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou a veľmi nízkou poruchovosťou. Pri narazení na prekážku pohon reverzuje – vráti sa späť a tým zabráni pricviknutiu osôb alebo auta. Zabráni tak možným úrazom a výborne sa preto hodí v rodinných domoch s deťmi. Pohony SOMMER sú vybavené samosvorným motorom s ochranou pred vlámaním a už nie je potrebné montovať ďalší prídavný zámok.

Jedinečný systém núdzového odblokovania SOMMER umožňuje posuvnú bránu v akejkoľvek polohe ručne otvoriť - odblokovať a zablokovať. Len pri posuvných bránach SOMMER sú brány zabezpečené aj v prípade výpadku elektrickej energie.
SPD-1000P
SPD-1000P
SCO-2120R
SCO-2120R
SIR-4160P
SIR-4160P
SIR-4150P
SIR-4150P
SNR-3200
SNR-3200
DG-86
DG-86