Zabezpečovacie systémy Pohony brán SOMMER Pohony krídlových brán

POHONY KRÍDLOVÝCH  BRÁN

Pohony krídlových brán SOMMER (vyrábané v Nemecku) sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou a veľmi nízkou poruchovosťou. Pri narazení na prekážku pohon reverzuje – vráti sa späť a tým zabráni pricviknutiu osôb alebo auta. Zabráni tak možným úrazom a výborne sa preto hodí v rodinných domoch s deťmi. Pohony SOMMER sú vybavené samosvorným motorom s ochranou pred vlámaním a už nie je potrebné montovať ďalší prídavný zámok.

Jedinečný systém núdzového odblokovania SOMMER umožňuje krídlovú bránu v akejkoľvek polohe ručne otvoriť - odblokovať a zablokovať. Len pri krídlových bránach SOMMER sú brány zabezpečené aj v prípade výpadku elektrickej energie.
SIR-4160P
SIR-4160P
SPD-1000P
SPD-1000P
SHC-737P
SHC-737P
FVK 22 VOX
FVK 22 VOX
SCO-2120R
SCO-2120R
VS-5020P
VS-5020P